8_46046

Pieczątka z okrągłym odbiciem_8 (śr. 40 mm)