Faq

 1. Formularz zamówień administrowany jest przez firmę Trodat.

  1. Formularz zamówień, znajdujący się pod adresem www.pieczatki.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów Trodat za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Do zakupów poprze formularz zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
  3. Do korzystania z formularza zamówień niezbędny jest komputer wyposażony w łącze z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową.
  4. Oferta obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W katalogu dostępnych produktów znajdują się oryginalne pieczątki Trodat, których treść projektowana i ustalana jest indywidualnie przez Zamawiającego.
  6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie poszczególnych elementów zamówienia, w tym w szczególności wskazanie treści pieczątki, danych osobowych wymaganych przez formularz oraz przesłanie zamówienia do Zleceniobiorcy.
  7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu, zamówienie nie będzie realizowane.
  8. Zamówienia można wysyłać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
  10. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.
  11. Jakiekolwiek poprawki danych w złożonym zamówieniu możliwe są jedynie do chwili jego ostatecznego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę w trybie określonym w pkt 3.3.
  12. Ceny produktów oferowanych w formularzy zamówień, ustalane są bezpośrednio z Partnerem, u którego zostało złożone zamówienie.
  13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Zamawiający obowiązany jest w formularzu zamówienia do podania prawdziwych i dokładnych danych koniecznych do poprawnego wystawienia faktury VAT.
  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
  2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
   1. sprawdzeniu kompletności wysłanych danych,
   2. skontaktowaniu się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Zamawiającym celem potwierdzenia danych zawartych w zamówieniu.
  3. W przypadku potwierdzenia wszystkich danych, zamówienie zostaje ostatecznie zaakceptowane. Zleceniobiorca wysyła do Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o potwierdzeniu zamówienia wraz z jego specyfikacją.
  4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia przez Zleceniobiorcę, zamówienie nie może być modyfikowane. Zaakceptowane zamówienie winno być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od chwili przesłania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Czas realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania przez Zleceniobiorcę zamówionych produktów do momentu ich wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera albo udostępnienia do odbioru u Zleceniobiorcy (w zależności od wybranej przez Zleceniodawcę formy doręczenia).
  5. W przypadku niedostępności określonych produktów objętych zamówieniem, Zamawiający informowany jest o przewidywanym terminie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
  6. Odbierając przesyłkę, Zamawiający powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu produktu, produkt jest inny niż zamówiony lub uszkodzony, Zamawiającemu przysługuje prawo nie przyjmowania przesyłki. O nie przyjęciu przesyłki Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę telefonicznie lub drogą elektroniczną kontaktując się pod numery telefonów lub adres poczty elektronicznej podane w zakładce Kontakt na stronie www.pieczatki.pl.