6_46046

Pieczątka z okrągłym odbiciem_6 (śr. 40 mm)