5_46041

Pieczątka z okrągłym odbiciem_5 (śr. 40 mm)