4_46041

Pieczątka z okrągłym odbiciem_4 (śr. 40 mm)