3_46041

Pieczątka z okrągłym odbiciem_3 (śr. 40 mm)