2_46041

Pieczątka z okrągłym odbiciem_2 (śr. 40 mm)