Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Polskie prawo formalnie nie nakłada obowiązku posiadania przez firmy pieczęci, jednak procedury Urzędu Skarbowego i banków zazwyczaj czynią koniecznym wyrobienie pieczęci w procesie rejestracji firmy.

 

Na pieczątce firmowej powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • pełna nazwa firmy,
  • adres siedziby (ewentualnie dodatkowo inny adres prowadzenia działalności),
  • NIP,
  • numer REGON.

 

Często umieszczone są na niej dane kontaktowe:

  • numer telefonu,
  • fax,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • adres serwisu internetowego (strony www) itp.