Jakie dane powinny się znaleźć na pieczątce firmowej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?

Podobnie, jak w przypadku każdej innej działalności, pieczątki powinny zawierać poniższe dane:

 

  • pełna nazwa firmy,
  • adres siedziby (ewentualnie dodatkowo inny adres prowadzenia działalności),
  • NIP,
  • numer REGON.

 

Często umieszczone są na niej dane kontaktowe:

  • numer telefonu,
  • fax,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • adres serwisu internetowego (strony www) itp.

 

  • Na pieczątce firmy jednoosobowej można jeszcze dodać imię i nazwisko właściciela.